Sven De Meyere

Beste NMBS: ik begrijp u niet

Zucht… Sommige bedrijven doen er toch echt alles aan om op een negatieve manier in de media te komen. Of zo lijkt het toch. En eentje van de toppers in deze categorie is ongetwijfeld de NMBS.

Wat nu weer?
Wel, onze vrienden van de Nationale Spoorwegen hebben het geniale idee gehad om alle achterstallige boetes van de laatste 5 jaar te innen via deurwaarders. Ongetwijfeld het gevolg van een uit de hand gelopen nieuwjaarsdrink.

Voor alle duidelijkheid: zwartrijders moeten wel degelijk gestraft worden. Hoe meer controlers, hoe liever. Ik heb me zelf genoeg geërgerd aan zwartrijders op trein, tram en bus en juich een strengere aanpak alleen maar toe. Maar, beste NMBS: bezint eer ge begint!

So what?
De NMBS gaat hier zwaar in de fout en wel op meerdere vlakken.

Eerst en vooral: waarom nu pas? Komaan: 5 jaar wachten om een boete te innen? Daar kunnen vele lokale politiekorpsen en privé parkeerbedrijven nog een puntje aan zuigen. Dit heeft niets meer te maken met sensibilisering, maar neigt naar pesterijen.

Ten tweede is er ernstige twijfel over de rechtsgeldigheid van hun “inzamelactie”.  Volgens onderzoek van Test Aankoop blijkt dat in de bijzondere voorwaarden van de vervoersmaatschappe staat vermeld dat hun gerechtsvorderingen vervallen na 1 jaar. En ook al had dat er niet ingestaan, staat op elke “niet contractuele verbintenis” (zoals een treinticket) een verjaringstermijn van 5 jaar. Waarmee (voor hun) in het beste geval 20% en in het slechtste geval 80% van de boetes niet meer mogen geïnd worden.

Ten derde: gezond verstand. Wie met de trein wil reizen, moet betalen. Wie dat aan z’n laars lapt, moet worden gestraft. Punt.
Maar misschien staat de NMBS nu niet meteen in de meest ideale positie om daar nu op zo’n grote schaal op door te gaan. De perceptie van de gemiddelde burger tegenover de Nationale Spoorwegen is al niet denderend, maar dat zal er zeker en vast niet op verbeteren door zo’n acties. De reizigers die nu een deurwaarder op de koffie krijgen, worden als het ware een soort paria’s die moeten opboksen tegen die grote, gemene NMBS.

Ten vierde: wat brengt het op? Volgens de woordvoerders van de NMBS gaat het om “duizenden achterstallige boetes”. Ok, laat ons even rekenen.

  • Laat ons zeggen: 5000 boetes
  • Aan €200 (190 boete + prijs ticket)
  • Dat maakt €1 000 000, een aardig bedrag…
  • Maar minstens 20% en misschien wel 80% is onwettig
  • Dus eigenlijk ofwel €800 000 ofwel €200 000
  • Maar die deurwaarders werken ook niet gratis, toch?
  • Ik heb me laten vertellen dat een doorsnee babbeltje met een deurwaarder al gauw €150 kost aan de opdrachtgever
  • 5000 bezoekjes aan €150 maakt €750 000
  • Dus dat betekent dat de NMBS er ofwel €50 000 aan overhoudt, ofwel er €550 000 verlies aan maakt.

Straffe rekenwonders en financieel directeur, hebben ze daar!

Zelfs los van het al dan niet rendabel zijn van deze actie. Al werkten die deurwaarders gratis en verdienden ze er een mooi zakcentje aan. Waarom?

Een bedrijf dat de laatste maanden en jaren zoveel van z’n geloofwaardigheid heeft verloren, heeft geen recht op vergeldingsacties. Het moet stilletjes zwijgen en werken aan de problemen die z’n reizigers elke dag weer opnieuw ervaren. Met een betere service, treinen die op tijd rijden en betere communicatie, gaan misschien wel minder mensen zwartrijden. En dan was deze hele soap niet nodig geweest.

Beste NMBS, ik begrijp u écht niet…

Category: Varia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>